EH School - szkoła sportów ekstremalnych
02-12-2020 EHschool

Snowboard wiąże się z niezwykłymi wrażeniami, podróżowaniem w piękne miejsca i zdobywaniem imponujących umiejętności. Jeżeli chcesz, by był nie tylko Twoją pasją, lecz także źródłem dochodów, zapisz się na kurs asystenta lub instruktora snowboardu.

Zostań asystentem instruktora snowboardu

EH School organizuje profesjonalne kursy na instruktora oraz asystenta instruktora snowboardu. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych ośrodkach położonych w najbardziej malowniczych zakątkach Europy.

Ukończenie kursu na asystenta instruktora jest warunkiem koniecznym przystąpienia do kursu instruktora snowboardu. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych wykładowców oraz trenerów.

Osoby, które z pozytywnym wynikiem ukończyły kurs na II lub III st. sprawności SITS, mogą szkolić początkujących. By do niego przystąpić, należy mieć ukończone 18 lat, a także przedstawić zaświadczenie o niekaralności oraz ubezpieczenie NNW i KL. Kolejnym warunkiem jest bardzo dobry stan zdrowia.

Kurs na asystenta instruktora obejmuje metodykę nauczania oraz prowadzenie wykładów teoretycznych i zajęć z zakresu I i II st. sprawności snowboardowej. Oprócz tego na kursie realizuje się systematykę SITS, doskonalenie jazdy terenowej i w technice freestyle, a także zasady pierwszej pomocy. Zaliczenie ma formę egzaminu wewnętrznego podzielonego na część teoretyczną i praktyczną (sprawnościową). Szkolenia snowboardowe ukończone z pozytywnym wynikiem dają uprawnienia do prowadzenia zajęć pod okiem instruktora w szkołach stacjonarnych i biurach podróży na terenie kraju.

Jak wygląda kurs na instruktora snowboardu?

By móc przystąpić do kursu na instruktora SITS, należy mieć ukończony kurs na asystenta oraz posiadać III stopień sprawności snowboardowej. Pozostałe warunki to bardzo dobry stan zdrowia, średnie wykształcenie i ubezpieczenie NNW i KL. Będziemy również musieli przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaliczeniu kursu pierwszej pomocy.

Podczas kursu na instruktora snowboardu realizuje się systematykę SITS i metodykę nauczania, a także prowadzenie wykładów teoretycznych oraz zajęć dotyczących I, II i III stopnia sprawności snowboardowej. Obejmuje on również doskonalenie jazdy technicznej i freestyle'owej oraz zasady pierwszej pomocy.

Uzyskanie zaliczenia jest tu bardziej wymagające, niż w przypadku kursu na asystenta. Musimy nie tylko aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz zdać część teoretyczną i praktyczną egzaminu, ale też zaliczyć egzamin zewnętrzny. Pamiętajmy, że należy do niego przystąpić przed upływem 3 lat od ukończenia  kursu.

Ostatnim etapem uzyskania pełnych uprawnień jest kurs instruktora zawodowego SITS. Wymaga on wykształcenia wyższego (na poziomie licencjackim lub magisterskim), ukończenia kursu instruktora SITS oraz zaświadczenia o niekaralności. Warunki zaliczenia to aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego (w formie teoretycznej i praktycznej) i zewnętrznego.

Uzyskanie pozytywnych wyników w wymienionych testach da nam możliwość otrzymania legitymacji instruktora międzynarodowego IVSI. Będziemy też mogli samodzielnie prowadzić szkolenia grupowe oraz indywidualne, a także otworzyć patronacką szkołę snowboardu SITS. Nasze zawodowe uprawnienia będą ponadto obejmowały prawo do uczestnictwa w kursie Trenera SITS oraz w zawodach MPI Instruktorów SITS. Oprócz tego otrzymamy prawo do OC Instruktora zapewnianego przez SITS, a także atrakcyjne zniżki w sklepach współpracujących firm.